Persondatapolitik for sohan.dk

Introduktion
For at kunne administrere mine hold er der personoplysninger, jeg har behov for at behandle. Min persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data jeg indsamler, hvorfor jeg indsamler dem, og hvad jeg anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så jeg håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til mig:

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig
sohan@tao.dk

Dataansvarlig
Sohan Mie Poulsen

Behandling af dine personoplysninger
Jeg behandler personoplysninger, som du i forbindelse med tilmelding på et hold opgiver til mig.

Disse personoplysninger behandler jeg for at kunne kontakte dig i forbindelse med praktiske oplysninger ved holdstart, eller hvis der undervejs i et holdforløb er behov for at kommunikere med dig, f.eks. i forbindelse med aflysning af et hold.
Desuden sender jeg ind i mellem en SMS til tidligere deltagere for at høre om de ønsker at melde sig på næste holdstart.

Uden følgende oplysninger vil jeg ikke kunne administrere holdtilmeldingerne.

 •      Navn, telefon, e-mail

 
Tidsfrister for sletning/opbevaring

Jeg sletter personoplysninger, når de ikke længere har nogen relevans. Det vil typisk være efter et år, hvor du ikke har deltaget på et hold, og derfor må antages ikke at være interesseret i at blive kontaktet af mig igen.
Desuden kan du til enhver tid bede mig om at slette dig helt. Det gør du ved at henvende dig til mig via SMS eller telefon. Hvis du får en SMS fra mig, men ikke ønsker at få flere, kan du besvare den, hvor du beder om at blive slettet - så bliver det gjort med det samme.

Dine rettigheder efter persondataforordningen
I forbindelse med min behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

     • Retten til at modtage oplysning om hvordan jeg behandler dine personoplysninger
           (oplysningspligt).
     • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
     • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
     • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
     • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte
           markedsføring.
     • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).


Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til mig.

Jeg bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/)

Oplysninger, som jeg videregiver
Jeg videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner.
Undtagelsen er i dette tilfælde:

 • Til ekstern databehandling

     Jeg videregiver personlige oplysninger til mine samarbejdspartnere eller andre betroede
     virksomheder eller personer, der behandler dem for mig. Deres behandling er baseret på
     mine instrukser og i overensstemmelse med min privatlivspolitik og andre gældende
     tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

Informationssikkerhed
Jeg beskytter mine systemer mod adgang til, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af de personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er
      nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på mine vegne.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger.
 • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der
       behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for
       persondatabehandlingen .

 
Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder
Jeg gennemgår regelmæssigt, at jeg overholder persondatapolitikken. Hvis jeg modtager formelle skriftlige klager, kontakter jeg afsenderen for at følge op på klagen. Jeg samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som jeg ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer
Min privatlivspolitik kan muligvis ændres på et tidspunkt, hvis der er behov for det af tekniske årsager, eller hvis jeg tilbyder en ny form for undervisning eller behandling, der stiller nogle andre krav. Men jeg begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil jeg gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde.